වප් පොහොය දින ගිලන්පස බුද්ධ පූජාමය වැඩසටහන

වප් පොහොය දින ගිලන්පස බුද්ධ පූජාමය වැඩසටහන

මෙවර වප් පොහොය දින ගිලන්පස බුද්ධ පූජාමය වැඩසටහන ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසලේ 3 A සහ 3B ශ්‍රේණියේ දුවා දරුවන්ගේ හා අභිනව ශිශ්‍ය නායක නායිකා මංඩලය සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන...
ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් සඳහා නිල ලාංඡන පැළඳීමට සමගාමීව පැවති උදෑසන දානමය පිංකම

ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් සඳහා නිල ලාංඡන පැළඳීමට සමගාමීව පැවති උදෑසන දානමය පිංකම

ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල් ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් හට නිල ලාංජන පැළඳවීමේ උත්සවය 2020.09.27 වන ඉරු දින පෙරවරු 8.30 ට විහාරස්ථ ධර්ම ශාලාවේ දී පැවැත්වුනි. Full...
ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල් නිදහස් දින සැමරුම – 2020

ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල් නිදහස් දින සැමරුම – 2020

ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල් නිදහස් දින සැමරුම පසුගිය ඉරු (09-02-2020) දින ඉතා උත්කර්ෂවත් ආකාරයෙන් පැවැත්වුණි. එහි විශේෂ දේශනය ආචාර්ය හසන්ත හෙට්ටිආරච්ච මහතා විසින් පවත්වනු...